Şifa Koleji Anadolu Sağlık Meslek Lisesi | Şifa Koleji Anadolu Lisesi

 

YKS NEDİR? SINAV SİSTEMİNDEKİ DEĞİŞİKLER NELERDİR?

2017-2018 Eğitim öğretim yılının başlarında sınav sisteminde bir değişiklik yapılması planlanıyordu. Hem sınav sisteminin başarıyı ölçme konusundaki yetersizliği hem de öğrenci psikolojisi ve ilgisi göz önüne alındığında sınav ile ilgili bir değişiklik yapılmasının gerekliliği vurgulanmıştır.

YGS VE YKS ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

YGS: Yüksek Öğretime Geçiş Sınavında öğrencilerin Türkçe, matematik, sosyal bilimler ve fen bilimleri derslerinin her birinden 40 soruluk bir soru dağılımına dayanmaktaydı. YGS’ nin en yetersiz kaldığı kısım öğrencilerin alan ya da okul başarı durumuna bakılmaksızın hepsinden aynı oranda başarılı olmaları beklenmeydi. Bu durumlar göz alındığında sınav sisteminde bir değişikliğe gidilmiştir.

ÖSYM başkanı PROF. Mahmut Özer’in açıklamalarına göre:

TYT, farklı lise türlerinde öğrenim gören ve farklı düzeydeki bütün adaylara uygulanacağından ve adayların bilgiden daha çok temel yeterlilikler bakımından değerlendirilmesi yönüyle daha kapsamlı olup fırsat eşitliğini sunuyor. Temel düzeyde matematik yapması temel düzeyde Türkçe çözmesi hedeflenirken hem sorgulayan hem problem çözme yetisi olan öğrencilerin üniversiteye geçmesi hedeflenmiştir.”

“Sınav sistemindeki değişikliğin temellerinden biri de YGS ve LYS sistemleri arasında üç aylık bir süre farkı bulunuyordu. Öğrencilerimiz YGS’ ye mart ayında girip ardından haziran ayında lisans tercihlerini yapabilmek için 5 ayrı oturumda yapılan LYS sonrasında tercihlerini yapabilmekteydiler. Yeni sistemin en büyük farklılığı kendini gösteriyor. MEB’in orta öğretime geçiş için yeterli kabul ettiği bütün derslerin kazanımlarının ve bu kazanımlarının öğrenci başarısının bir daha sorgulanması yerine; temel yeterliliklerinin genel kazanımları değerlendirilecek.”

En çok merak edilen konulardan biri de YGS ve TYT sınav türü arasında nasıl bir puan farkı var? Yapılan açıklamalara bakıldığında YGS alanlar baz alınarak 6 farklı puan türünde değerlendiriliyordu. TYT’de ise her öğrencinin sadece bir puan türünde hesaplanacaktır. Dönem içerisinde yapılan bu değişiklik acaba konular ya da ders içeriklerinde bir farklılık söz konusu mudur sorularını akıllara getirse de yapılan açıklamada müfredatta bir değişiklik olmadığını MEB’in ortak müfredatından seçileceği bildirilmiştir.

TYT'NİN AVANTAJLARI NELERDİR?

TYT’ de tek puan olması, adayların bu tek TYT –Puanı ile herhangi bir ‘‘meslek yüksek okulu’’ programını tercih edebilmesine imkan tanıyor. Meslek lisesi mezunlarını yükseköğretime geçiş teşvik ediyor. TYT’ de en büyük avantajlardan biri de 200 puan ve üstü alan öğrencilerin puanı sonraki senede puanına karşılık gelen başarı sıralamasına dönüşecek böylece sınava giren öğrencilerin haklarının yenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

TYT’DE PUAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

TYT puanın yerleştirme puanına katkısı bu yılki YGS ve LYS’ deki gibi olacak. İlk oturumda alınacak TYT puanın katkısı %40 sözel, sayısal eşit ağırlık ve dil alanlarındaki testlerden elde edilecek puanların %60’ı etkili olacaktır. Şifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin üniversite tercih sırasında meslek yüksek okulunda bir bölümü tercih ettiğinde Anadolulisesi mezunu bir öğrenci sağlık alanında tercih yaparsa %6 okul başarısı eklenirken sağlık %12 başarı puanı eklenmektedir.

TYT SORU SAYILARI VE SÜRELERİ NE KADAR OLACAK? Birinci oturumda yapılacak Temel Yeterlilik Testi(TYT)’nde;
TÜRKÇE: 40 SORU
MATEMATİK: 40 SORU
Olmak üzere toplam 80 soru sorulacak.
SINAV SÜRESİ:90 DAKİKA
İkinci oturumda ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testi için 40 ayrı sorulacaktır. Yabancı Dil sınavına girecek öğrenciler için ise 80 soru yöneltilecektir.

RÜŞTİYE EĞİTİM KURUMLARI olarak değişen sınav sisteminin yakından takipçisi olduk. Zümre başkanları ve sınav komisyonundaki öğretmenlerimiz kendi araştırmaları ve takipleri sonucunda sistematik bir çalışma programı ile öğrencilerimizin hayal ettikleri üniversiteye yerleştirmeyi hedefliyoruz. Şifa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi il bazında üniversiteye yerleştirme oranları incelendiğinde birinciliği bırakmamıştır. Öğrencilerimizin konu eksiklerini tamamlamak için derslere ek takviye kursları düzenlenmektedir. Her on beş günde bir yapılan deneme sınavı sonuçlarına bakılarak konu eksikleri analizleri sayesinde eksiklerini tamamlıyoruz. Öğrencilerimizin sınav kaygılarını gidermek tercihlerini doğru bir şekilde yapmalarını sağlamak için rehberlik servisimiz aile-öğrenci ve okul dayanışmasının başarıyı getirdiğinin bilincinde olarak öğrencilerimizi destekliyoruz.